VRH F 17.8.2012

        Wizard Broučínov                                                Locksley Broučínov

Anglický crested, červený                                           hladké, červená

Mláďata

Faust Bamboo                                                                         Faraon Bamboo

      Hladké,červená                                                                  Anglický crested,červená