VRH A 21.5.2012

                                                                    Rodiče

                      Ruda Elegans                                                     Locksley Broučínov

              Anglický crested, červený                                                  hladké, červená

 

                                                                              Mláďata

         

           Ank-Su-Namon Bamboo                     Anubis Bamboo                                   Apofis Bamboo    

           Anglický crested, červená                Anglický crested, červený                     Anglický crested, červený